שום מלחמה לא תפריד בין הפועלים

מאת: שמואל ירושלמי

שום מלחמה ושום שנאה לא יפרידו,
בין פועלי-העמים השונים.
שום קריאת-קרב אימפריאליסטית לסכסך לא תצליח,
בין העמלים העשוקים.

לא משנה באיזו ארץ חי הפועל, לא משנה מהי שפתו.
לא משנה באיזו דת מאמין הוא;
לכל פועל אחת דרכו.

דרכו של כל פועל מאבק ללחם;
דרכו של כל פועל מלחמה בניצול.
לפועלי כל האומות יש מטרה משותפת;
לא יכניסו בנו פיצול.

שום עם אינו אוייבינו;
אוייבינו המעמד השליט.
פועלי העולם התאחדו;
איש קולינו לא ישקיט.

מאבקינו יימשך בלי הרף;
עד הניצחון המלא נקצוף.
שום לאומן או גזען לא יפלג אותנו;
איש את כוחינו לא יקטוף.

לכל הפועלים יש אותם אינטרסים -
אינטרסים של ההמון העמל.
אין לנו דרך אחרת;
התקוממות אדומה עוד תחל!

Comments are closed.