יועמדו לקיר קפיטליסטים

מאת: חומת-מגן של מעמד-הפועלים שמואל ירושלמי

יועמדו לקיר קפיטליסטים!
משפחת אושרנקו לא אחרונה בתור.
עוד לא אחד יקומו דמיאנים קרליקים;
יפשטו לנצלנים את העור.

כל נצלן ייתלה על הָעֶנֶף;
כל עץ יהיה לו גרדום.
העמלים בהם עוד ישלוטו;
יניפו על צווארם קרדום.

כל מעסיק יפחד פחד-מוות;
ירעד מול ההמון הזועם.
מי שירים את ידו על היד העובדת -
ימצא עצמו דם דומם.

לכל קפיטליסט נתלוש הקרביים;
מעיים להם נרוצץ.
על חוד-החנית אותם נושיבה;
לניצול נביא קץ.

מוות לקפיטליסטים!
כל השלטון לפועלים!
יחוסלו הפשיסטים!
יחיו העמלים!

Comments are closed.