רק בזכות הצבא-האדום

רק בזכות הצבא-האדום

מאת: שמואל ירושלמי

רק בזכות הצבא-האדום הובסו הנאצים!
רק בזכות הצבא-האדום רוסק הפולש.
רק  בזכות החייל הסובייטי ניצחנו;
עמדנו בטבילת-אש.

הצבא-האדום שיחרר מינסק ווינה;
הצבא-האדום פרץ מצור-לנינגרד.
חייליו היו מגן לסבסטופול;
רוח-קרב בהם לא בגד.

רק בזכות הצבא-האדום קמה לתחיה ריגה;
רק בזכותו קישיניוב צמחה מחדש.
הניצחון הגדול הביא שיגשוג לוילנא;
הכובש נגדע ונכתש.

בזכות הגבורה הסובייטית לא אבדנו;
בזכותה נמשך נהר-החיים.
בזכות הצבא-האדום האנושות חיה
לצבא-האדום מודים כל העמים!

Comments are closed.