כולנו עם עובדי חיפה-כימיקלים

מאת: שמואל ירושלמי. מוקדש לעובדי חיפה-כימיקלים צפון ודרום ולכל מעמד-הפועלים הלוחם בארץ ובעולם

לכל פועל הזכות לחיים בכבוד;
אל יהיה הפועל מנוצל.
תיפול העבדות המודרנית;
יחי חופשי העמל!

עובדי חיפה-כימיקלים נולדו לחופש!
לא לעושק ושיעבוד!
לא ישקוט מהפכני רוח;
כוחינו באיחוד.

צוררי-הפועלים הִזהֶרוּ!
איש לא ישתוק לכם עוד.
מהפכת-הפועלים בדרך;
אש-הקרב יקוד.

בעור-תבער מהפכנית שלהבת;
פועל לא מכניעים בקלות.
תיפול בסטיליה קפיטליסטית;
תחי האחדות!

הקץ לטייקונית הדיקטטורה!
איש לא יהיה עוד כבול.
שלטון הפועלים! סוציאליזם!
זורע פרי יהנה מיבול!

Comments are closed.