קום התנערה עמידר!

מאת: משורר וקומנדנטה עליון של כוחות-המהפכה בישראל ופלסטין שמואל ירושלמי

קום התנערה משנת-חורף!
קום התנערה עמידר!
אין קורת-גג – אין חופש!
בוש והיכלם עמידר!

הדיור – זאת זכות-יסוד!
אין על כך עוררין.
איש ברחוב לא ידור עוד;
איש לכך לא יסכין.

לכל חסר-בית – מגורי-קבע;
כן, חובת-השלטון!
לא נשקוט עד הרגע,
בו ישכון פתרון!

Comments are closed.