הפועלים על צוררם יקומו

מאת: משורר-המהפכה קומנדנטה שמואל ירושלמי

הפועלים על צוררם יקומו;
סבלנותם תפקע.
יקחו נקם על העושק;
תפרוץ מהפכה.

לנצלנים ישחר בעיניים;
מחילתנו אפסה.
העשוקים למרד!
הילחמו עתה!

תקחו מושכות לידיים;
שררה השתלטו.
כבלים הסירו;
במחץ הכו.

לא עוד חיבוק-הידיים!
לא עוד דממה חרישית!
כוחכם כפליים;
תנופה פועלית!

Comments are closed.