להתקוממות הפועלים והחיילים!

להתקוממות הפועלים והחיילים!

מאת: משורר-המהפכה קומנדנטה שמואל ירושלמי

זולת-התקוממות אין לנו דרך;
יקומו פועל וחייל!
יכו בשיטה השודדת;
גם אתה פועל, החייל!

יעלו בתנופה על הבנקים;
יקחו בעוצם מפעלים.
רק התקוממות לוחמת!
זאת דרכם של פועלים.

גם החיילים יהיו על באריקדות;
אף חייל לא יירה בפועל.
יחד יסללו את הדרך;
במהפכה הגואל.

נתיב חלופי אין לנו;
נתיבינו מלחמת-חורמה.
פועל וחייל קומו!
עתידכם – מהפכה!

Comments are closed.