בושו והיככלמו סוכני-המערב!

מאת: משורר-המהפכה קומנדנטה שמואל ירושלמי

בושו והיכלמו סוכני-המערב!
די בגידתכם בהמון.
די לסגוד לעושר!
די לסגוד לממון.

את לוב כלילת-יופי מכרתם!
את יוגוסלאביה שמתם חורבן.
את ברית-המועצות חיסלתם;
רגע קט – סוריה ואירן.

חדל חורבן לזרוע!
לא ל”מיליארד-הזהב”!
לא רק לכם הזכות לכוח;
לכם עוד יכאב.

אתם תשלמו עוד ביוקר!
אתם תשלמו על הכל.
אינכם שגרירי-החופש!
גופכם ייטרף בעלעול!

Comments are closed.