בשלטונם לפועלים הכוח!


מאת: משורר-המהפכה קומנדנטה שמואל ירושלמי

בשלטונם לפועלים הכוח;
בהתקומם יביאו ניצחון.
גוום בגאווה יזקופו;
יכו בבעלי-ההון.

יקיץ הקץ על אהבת-הכסף!
יקיץ הקץ לעגל-הזהב.
הקץ לאימפריאליזם!
לא לניצול הנתעב!

נכה במערב הפרוע!
נהלום ונכה בעוצמה.
ננקום את הדם השרוע;
ננקום לסדום ועמורה.

ננקום על מועמר קדאפי;
ניקום על סוריה ועיראק.
גם על יוגוסלאביה;
ניקום על הראט ובגדד.

נזכיר את אפריקה המטה;
נזכיר את סומאלי, סודן.
נשבור כבלי-המתכת;
נסיר מסכות מהפן.

יקומו פועל וחקלאי;
מלחמת-עולם יעצרו.
יחיו בשמחה ובאושר;
את עולמינו יפרו.

הקץ לפזילה מערבה!
הקץ לחיקוי-הליכות!
חירות אמיתית עוד נשיגה;
נזיע את כל הקורות.

נכה בשודד “דמוקרטי”;
נרתיע אותו לביתו.
יחיו דוקטור צ’ה וקדאפי!
הקץ לעוול יבוא!

Comments are closed.