לחם-חוקם של ההמונים – להמונים

לחם-חוקם של ההמונים – להמונים!

מאת: שמואל ירושלמי

לחם-חוקם של ההמונים – להמונים!
בתי-חרושת למי שבהם עובד.
מוסדות-חינוך לתאבי-דעת;
ההמון עוד ימרוד-מורד.

אין לנו נתיבה אחרת,
זולת מאבק ועוד מאבק.
אין לנו מה להפסיד חוץ מכבלינו;
את עושקינו נשחק לאבק.

הפועלים לא יסבלו בלי סוף;
גם לסבלם יש חקר.
הקץ לאטימות ושרירות!
לחם-חוקם של העמלים לידם יגיע;
הבוסים לא יניחו עלינו חישוק.

ההמונים הם הרוב!
להם זכות-השררה מגעת.
לא עוד שלטון-המיעוט על הרוב.
אש-המהפכה כהר-הגעש נלקחת;
יום-דינם של המנצלים קרוב.

די לשבות בחיבוק-ידיים!
הבאריקדות לבואינו קוראות.
תרועת-הקרב עולה ובוקעת;
ההמון הזועם כל מכשול יכרות.

כל בנק, כל מפעל יעברו לידינו;
הדגל הבולשביקי יתנוסס מעל כל בניין.
מקרחוני אלסקה ועד אנטרקטיקה יישמע קולינו;
של ההמונים יהיה כל קניין.

תחי מהפכת-הפועלים הסוציאליסטית!
כן לשלטון העמלים על פירות-עמלם!
כן לשיוויון! כן לאמיתי הסוציאליזם!
כן למעמדית מלחמת-עולם!

Comments are closed.