Arkiver for ‘Om landet vårt’ kategorien

Om Nord-Korea

Beliggenhet:
chosun
Koreansk navn: Chosun Minjujuui Inmin Konghwaguk
Norsk navn: Den Demokratiske Folkerepublikken Korea (Nord-Korea)
Engelsk navn: Democratic People’s Republic of Korea (North Korea)

Flagg

Flagget til Nord-Korea

Flagget til Nord-Korea

Den femkantede stjernen symboliserer tradisjonen i den anti-Japanske revolusjonære kampen som ble ledet av president Kim Il Sung og landets framtidsutsikt, og det røde arealet representerer Korea’s lojalitet til Partiet, Lederen, den sosialistiske patriotismen, uutømmelige kampvilje og uovervinnelige mektighet gjennom ett-sinns enhet.
Den hvite sirkelen og de hvite stripene representerer at Korea er et homogent folk og at de er heltmodige.
De blå stripene reflekterer det grunnleggende ønske for Koreas folk å gjøre stor innsats for fred, demokrati, nasjonal uavhengighet og seier for den sosialistiske sak ved å tett forme relasjoner til revolusjonære verden rundt under det anti-imperialistiske banner.

Statsemblem

emblem

Paektu-fjellet og den femkantede stjerne i nasjonalemblemet reflekterer den uforanderlige vilje og ønske til Koreas folk å gjennomføre den revolusjonære målsetning i Juche fullendt, og holde lederne Kim Il Sung og Kim Jong Il høyt aktet og æret. Den hydroelektriske kraftstasjonen symboliserer moderne selvforsynt industri, basert på tungindustrien og den arbeidende klasse. Riskornene representerer utvikling i jordbrukssøkonomien og bøndene, en trofast alliert til arbeiderklassen. den Demokratiske Folkerepublikken Korea er navnet på landet.

DFR Korea har ca. 21.5 millioner innbyggere og et areal på 222 200 km2.
Korea har en stolt 5000-årig kultur og tradisjon som er unik i verden.
Befolkningen er homogen og det offisielle språket er Koreansk. Årlig regnfall er 1000-1200 mm p.a. 8 – 12 grader C snitt pr år.
Hovedstaden er Pyongyang med over 1 million innbyggere.
DFR Korea har diplomatiske relasjoner med 160 land og samarbeider med kulturutveksling med de fleste land i verden.
DFR Korea arbeider for en fredelig gjenforening av Korea og har mange organisasjoner som arbeider med gjenforening.

1. Politisk system
DFR Korea er en uavhengig og selvstendig sosialistisk stat som representerer interessene til Koreas folk. Det er en Juche-orientert sosialistisk stat som legemeliggjør ideen og lederskapet til President Kim Il Sung, grunnleggeren av sosialist-Korea.
Systemet i republikken er et folke-sentrisk politisk system hvor det arbeidende folk er herre over alt, og alt i samfunnet tjener dem.
Regjeringen i DFR Korea forsvarer og beskytter interessene til arbeidere, bønder og intellektuelle og andre arbeidende som har blitt herre over stat og samfunn, fri fra undertrykkelse og utbytting.
Under lederskap av Koreas Arbeiderparti (KWP) opprettholder republikken og det Koreanske folk President Kim Il Sung som evig president for republikken og aksellererer den historiske marsjen til å nå de revolusjonære målene og idéene, grunnlagt av ham.

2. Statsstruktur
Supreme People’s Assembly (SPA) er det høyeste organ i republikken.
Den utøver lovgivende makt.
De som sitter i SPA (deputy) er valgt av folket for 5 år av gangen.
National Defence Committee (NDC) er høyeste militære ledelse.
Formannen for NDC dirigerer og styrer alle aspekter av landets forsvar og de væpnede styrker.
NDC erklærer krig og mobiliserer dersom det er nødvendig for bevaring av landet.
The Presidium of the Supreme People’s Assembly er øverste statsmakt når SPA ikke er i sittende.
Presidenten for Presidium of the Supreme People’s Assembly representerer staten og mottar kredensialer og brev for tilbaketrekking av diplomatiske representanter sendt av fremmede land.
Kabinettet er den administrative og utførende delen av statsadministrasjonen forøvrig.
Premiærministeren av Kabinettet representerer regjeringen i DFR Korea.
Kabinettet rapporterer til SPA. (Og til Pres. SPA når SPA ikke er sittende).
Lokale organ for statsmakten er Local People’s Assembly (LPA).
Folkevalgte sitter i LPA eller i People’s Assembly of the Province (PAP) eller Municipality Under Central Authority, for by og fylke i 4 år.
LPA er lokal statsmakt når People’s Assembly på korresponderende nivå ikke er sittende.
LPA rapporterer til People’s Assembly (PA) og er underordnet folkekommiteer på høyere nivå samt kabinettet.

3. Ledere.
President Kim Il Sung er evig president over republikken.
Leder Kim Jong Il ble valgt i september 1998 til formann for NDC og gjenvalgt i september 2003 til denne posisjonen, som er landets øverste autoritet.

4. Politiske partier (liste)
The Workers’ Party of Korea
The Korean Social Democratic Party
The Chondoist Chongu Party
The Democratic Front for the Reunification of the Fatherland
The Kim Il Sung Socialist Youth League
The General Federation of Trade Unions of Korea
The Union of Agricultural Workers of Korea The Korean Democratic Women’s Union

5. Praktisk informasjon
Språk: Koreansk, de fleste født etter revolusjonen snakker engelsk da dette undervises obligatorisk på skolene.
Kommunikasjon: Det finnes mange offentlige transportmuligheter, slik som tog, undergrunnsbane (Pyongyang), buss, innenriksfly og bil, sykkel og båt.
Spenning: 220 volt 50hz, uttak vil stort sett være basert på kinesisk standard med noen unntak.

6. Nasjonalsang

Achimun Pinnara (Morgenro)