Nord-Korea sender fredelig satelitt i bane rundt jorden.

Vi sender opp en fredelig satelitt “Kwangmyongsong-3″ ved hjelp av “Unha-3″ raketten, som bærer satelitten til omløp rundt jorden. Ombord på satelitten er instrumenter som skal brukes til å kartlegge hvilke deler av landet vårt som er best til jordbruk og annen utnyttelse av naturressurser.

Vi har like stor rett til å utforske verdensrommet til fredelige formål som andre nasjoner.

Kun få land har teknologi og kapasitet til å sende ut en satelitt.

Vårt land har behov for å kunne gjøre dette uavhengig uten å måtte være avhengig av andre land for å sende vår satelitt i bane.

Satelitten “Kwangmyongsong-3″ bærer utstyr for overvåking av jordoverflaten og instrumentering for ulike systemer for navigasjon, posisjonering og telemetri. Det er også endel vitenskapelige instrumenter ombord som skal gi data tilbake til jorden om forholdene i det ytre rom.