Oppskyningen av Kwangmyongsong

I det siste har det vært mye snakk om at vi skutt opp satellitten Kwangmyongsong-3, fredag den 13. april. Kwangmyongsong-3 var ment for å kartlegge Korea, hjelpe til med å spå været og and vitenskapelige prosjekter.

Vi har mottatt mye kritikk i det siste angående oppskytningen av Kwangmyongsong-3, ettersom at Unha-3 (raketten som fører satellitten ut av atmosfæren) er en tretrinnsrakett som går under kategorien «langdistanserakett», ettersom at den da har ekstremt lang rekkevidde. Som vi før har prøvd å understreke er denne oppskytningen et fredelig, vitenskapelig prosjekt.

En ting som er viktig å få med seg er at man har kritisert spesielt etter FNs sikkerhetsråds resolusjoner angående langdistanseraketter. Man har da ment at oppskytningen av Unha-3 raketten er et skalkeskjul for å «I all hemmelighet teste en rakett som kan bære atomvåpen», noe vi kan bekrefte at ikke stemmer.

En viktig ting ved det, igjen, er at utallige land opp igjennom tidene har gjort akkurat det samme, uten at noen har kritisert hverandre for brudd på slike resolusjoner og sikkerhetsreglementer. Det er åpenbart at DPRK blir målrettet av vesten, ettersom at ingen har reagert lignende når vestlig-vennlige (med unntak) nasjoner har skutt opp satellitter og/eller langdistanseraketter.

I tillegg til feilaktig informasjon, har media også kommentert at hele prosjektet er DPRK som prøver å «tøffe seg for verden». DPRK trenger ikke å tøffe seg for verden. Det er åpenbart ligger flere år bak planleggingen av dette prosjektet, og at at DPRK ikke trenger å tøffe seg, ettersom at DPRK klart og tydelig har uttrykt sin rettmessige mening.

Man har også gått ut og sagt at hele prosjektet har vært en fiasko og flaut for DPRK. DPRK trosset vestens hyklerske uttalelser og protester på et rettmessig og lovlig grunnlag basert på hva resten av verden for lov til, og viser at DPRK gjør bestemt slik som den har uttalt. Dette var et høyst lærerikt forsøk i å sende en satellitt i bane rundt jorden, og det er viktig å lære av slike feil. Dermed vinner DPRK egentlig på alt som har skjedd i løpet av denne perioden, og har blitt styrket både moralsk og vitenskapelig, og har utviklet seg positivt på grunn av denne periodens hendelser.

Vi ser frem til Solens Dag, den 15. april og ønsker alle en fantastisk dag på vår Store Leder Kim Il Sungs 100 års jubileum!

 

Leave a Reply

Comments are closed.