Business

IKBC – “International Korean Business Centre” er en omfattende ett-stopps tjeneste for bedrifter verden over, og individer som er interesser i å handle med, og utforske mulighetene til DPR Korea.

IKBC’s hovedkvarter ligger i Pyongyang, og har utenrikskontorer i Thailand og Spania. IKBC er en offisiell nordkoreansk organisasjon, ikke en formidler.

 

Forretningssenteret er bygd opp av nordkoreanske funksjonærer med mer enn 15 år erfaring og eksperter innenfor utenrikssamarbeid, og internasjonale handler og banktjenester.

 

Vi har et omfattende assistanse og økonomisk nettverk innenfor og utenfor DPR Korea, støttet av de øverste Ministeriene og Republikkens Ambassader.

 

Vi fokuserer på import, eksport og fellesforetak innenfor hvilket som helst økonomiske felt.

Våre folk går igjennom gjennomførbarheten i ditt tilbud, og vil guide deg til hva som fungerer best for begge parter, forberedelser, vedlikehold og veien til hvordan prosjektet ditt skal oppnå suksess.

 

DPR Korea vil bli, i løpet av de neste årene, bli senteret for handel i nord-øst Asia.

 

Best på arbeidskostnader i Asia.

Svært kvalifiserte, lojale og motiverte personell. Utdanning, husly og andre tjenester er tilbudt gratis til alle statsborgere. I motsetning til andre Asiatiske land vil ikke arbeidere forlate stillingene sine for å kreve høyere lønn så fort som de blitt trent til arbeidet.

Vi har også skatteordningen i Asia. Spesielt for høyteknologiske fabrikker, som ofte får de første to årene skattefritt.

 

Ingen formidlere, all virksomhet blir gjort direkte med regjeringen, statlig-eide firmaer helt uten noe mellomledd.

En regjering med god sikkerhet, og et høyst stabilt politisk system uten korrupsjon.

 

Diplomatiske relasjoner med de fleste EU medlemmer og andre land.

Vi dekker mange forretningsområder og eksklusiv distribusjon av produkter (altså at DPR Korea er kan distribuere unike produkter som du ikke kan finne i andre land).

 

Fullt lovlig arbeid med lovlige prosedyrer, intellektuelle rettigheter, patenter og garantier for investorer som bosetter seg.

 

 

 

 

IKBC organiserer eksklusive forretningsreiser hvert år. Du kan finne ut mer på følgende side:

IKBC Business Trip

 

 

 

Skulle det være noe mer, ta gjerne kontakt med: korea@korea-dpr.com