Atomspørsmålet

Nord-Korea blir systematisk og feilaktig anklaget for å “true verden” og “rasle med sablene”, mens den virkelige sannheten er at det er USA som er den største besitter og spreder av atomvåpen og atomteknologi.

Trusselen mot vårt land har vært konstant i mer en et halvt århundre. Gjennom tidene er det USA og den USA-påvirkede nikkedokkeregjeringen i Sør-Korea som sammen har konspirert om å true vår posisjon, og bidra gjennom en massiv propagandakrigføring å sverte og isolere vårt land.

Gjennom hele 80-tallet økte USA sin frykt for at vi utviklet atomteknologi.Vi utviklet vår egen reaktor for å møte de stadig økende energikravene fra industri og befolkning. Vi ble også med i NPT (Non-Proliferation Treaty  – ikkespredningsavtalen).

I 1994 fikk vi til en avtale med USA (“Agreed Framework”). Avtalen sa, blandt annet, at USA skulle bistå med å bygge to lettvannsreaktorer (“LWR’s” – som ikke kan benyttes til å fremstille spaltbart materiale ) – og sende tankskip med råolje til Nord-Korea, for å løse våre behov for energi.Vi skulle på vår side forsegle våre atomanlegg og godta inspektører fra utsiden.

Samme året sendte vi opp en satelitt, Kwangmyosong-1

I 2002 merket daværende USA’s president George Bush landet vårt som en del av “Axis of Evil” og truet med et pre-emptivt atomangrep(!)

Fremdeles hadde USA ikke levert hverken råolje eller sørget for å bygge ferdig de lovede reaktorene. Vi svarte med å straks trekke oss ut av NPT.Og restarte vår egen atomreaktor i Yongbyon.

Den 9. Oktober 2006 sprengte vi vår første atombombe, og annonserte dermed for verden at vi kan forsvare oss med atomvåpen dersom USA forsøker å realisere sine planer om å “bombe Nord-Korea tilbake til steinalderen” gjennom et såkalt “pre-emptivt angrep”.

Den 25. Mai 2009 sprengte vi vår andre atombombe i en prøvesprengning. 5. April samme år sendte vi opp en satelitt til, Kwangmyosong-2.

I 2010 sendte president Barack Obama et brev til den amerikanske kongressen og anbefalte å ta Nord-Korea ut av “axis of evil”.

I Februar/Mars 2012 er vi igjen i forhandlinger med USA for å godta inspektører, og se på mulighetene for å kunne unngå en opptrapping av, og bruken av, atomvåpen.